Mi az a talajterhelési díj és kinek kell fizetni?

 

Kunszentmiklós városban az elnyert UNIO-s pályázattal megépülő szennyvíz csatornahálózat beüzemelését követően válik majd esedékessé. - Várhatóan, de pontos időpont megjelölése nélkül 2015. év vége. - Arról, hogy pontosan mely időponttól számítva köthetnek rá majd az ingatlan tulajdonosok az új csatornára, külön-külön minden ingatlan tulajdonost értesíteni fog az Önkormányzat. A rákötések ösztönzésére a talajterhelési díj mértéke 2012-ben törvényi változás következtében tízszeresére növekedett. Az 1.200.-Ft/m3 egységdíj az érzékeny területen lévő települések esetében 1.800.- Ft/m3-re módosult. A talajterhelési díj megállapításának alapja az elfogyasztott ivóvíz mennyisége. A talajterhelési díj megfizetése önadózás útján a települési önkormányzat felé történik. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ingatlanon történő vízfelhasználás esetén az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója évente legalább egy alkalommal köteles a közszolgáltatás igénybe vételére, kivéve ha jogszabály eltérően rendelkezik. Ma, amikor ilyen magas összegű talajterhelési díjat kell fizetni, nem kérdés, hogy megéri-e csatlakozni a közcsatorna hálózatra. Amellett, hogy a csatornaszolgáltatás igénybevétele hosszú távon kisebb anyagi megterhelést jelent, még közvetlen lakókörnyezetünk védelmére is odafigyelünk, s nem szennyezzük tovább a talajt, talajvizet a tisztítatlan szennyvíz elszikkasztásával. Talajterhelési díjat kell fizetni azon fogyasztónak, aki a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

 


 

Miért fontos a Víziközmű Társulat együttműködése az Önkormányzattal?

 

A Társulattól kérik az egyösszegű befizetők hozzájárulását a Társulat bankszámláján lekötve, a részletekben történő befizetők hozzájárulását pedig, a megelőlegező Társulati hitel szerződésével igazolni. Így a hozzájárulások befizetésének hónapról hónapra folyamatosan be kell érkeznie a Társulathoz, ezért, akik elmaradnak a befizetéssel esetlegesen, ha felszólítást kapnak, az elmaradást sürgősen pótolniuk kell. Jelenleg, akik még eddig nem fizettek hozzájárulást a Küldöttgyűlés határozata értelmében 2009. március 31-ig köthetnek kedvezményes részletfizetésre vonatkozó megállapodást a Társulattal. A beruházásról, az előkészítő szakasz fontosabb részleteiről és a Víziközmű Társulatról folyamatos tájékoztatást fogunk adni fórumokon és a médián keresztül is.

Információ

Csatornabekötések egyeztetése


Kérjük az érintett lakosságot, kísérjék figyelemmel a csatornabekötések helyéről a tájékoztatókat! Az értesítés után egyeztessenek a kivitelezők szakembereivel:

 

PENTA Általános Építőipari Kft.

Hegyi Márton

 

SZABADICS Közmű - és Mélyépítő Zrt.

Baracskai Tamás

 

 

KVT Információ

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kivitelező az ingatlantulajdonosoktól a telekre történő bekötésért pénzt nem kérhet! 

Ezek költségek a kivitelezőt terheli!

Az ingatlantulajdonosokat a Társulat felé érdekeltségi hozzájárulás megfizetése terheli, amely a külső csatornaberuházás egy ingatlanra/ érdekeltségi egységre eső részét jelenti.