A víziközmű társulatok megalakítását, működését és megszűnését a 160/1995. (XII.26.) Kormányrendelet szabályozza. Korábbi szennyvízberuházások esetében, de különösen a jelenlegi pályázati lehetőségeket figyelembe véve elengedhetetlen a társulat megszervezése az érintett terület ingatlantulajdonosainak bevonásával. Mivel a pályázati kiírás szerint a lakossági támogatást és a lakossági önerőt a pályázat benyújtásánál igazolni kell. Az önerő egy részét az önkormányzat mellett az ingatlan tulajdonosok fizetik be a társulaton keresztül. Évek óta hazánkban az ivóvíz valamint szennyvízberuházások esetében az ingatlan tulajdonosok víziközmű társulatokat hoznak létre önkéntes alapon, az érdekeltségi hozzájárulások befizetésére illetve behajtására.

A víziközmű társulat szervezése önkormányzati kezdeményezésre indult el, melynek első lépése az Előkészítő és Szervező bizottság megalakítása volt, melynek tagjai nagyrészt a beruházás által érintett terület ingatlan tulajdonosaiból kerülnek megválasztásra. Az Előkészítő Bizottság a szervezéssel kapcsolatos minden olyan feladatot ellát, amely a Társulat megalakítását segíti. A Bizottság a Társulat megalakulásával egyidejűleg feladatait befejezi és meg is szűnik. Általános gyakorlat, hogy az önkormányzatok a szervezés szakmai feladatainak ellátására (segítve az Előkészítő és Szervező Bizottság munkáját) erre szakosodott céget bíznak meg.

 

Kunszentmiklósi Víziközmű Társulat (KVT)

Alakulásának időpontja: 2005. május 27.

Székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.


A Társulat a lakosság képviselője a csatornázási projektben. Az érintettek befizetéseit kezeli és biztosítja a lakossági önrészt.

Ügyintéző: Török Lászlóné

Cím: 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.

 

A Kunszentmiklósi  Víziközmű Társulat Tisztségviselői:

Az Intézőbizottság Elnöke egyben Társulat Elnöke: Lesi Árpád polgármester    

Intézőbizottság tagjai: ifj. Szőke Imre, Vida István, Ludányi András, Vassné Kelemen Ágnes, dr. Kalló-Peti Ferkő András

Az Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr.Fang Simon

Ellenőrző bizottság tagjai: Erdősi Gáborné, Papp Edit

Küldöttek: Alács Sándor, Bábel Péter, Csabai Sándorné, Kreisch Mihály, Kurdi János, Kun Bálint, Török László

Információ

Csatornabekötések egyeztetése


Kérjük az érintett lakosságot, kísérjék figyelemmel a csatornabekötések helyéről a tájékoztatókat! Az értesítés után egyeztessenek a kivitelezők szakembereivel:

 

PENTA Általános Építőipari Kft.

Hegyi Márton

 

SZABADICS Közmű - és Mélyépítő Zrt.

Baracskai Tamás

 

 

KVT Információ

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kivitelező az ingatlantulajdonosoktól a telekre történő bekötésért pénzt nem kérhet! 

Ezek költségek a kivitelezőt terheli!

Az ingatlantulajdonosokat a Társulat felé érdekeltségi hozzájárulás megfizetése terheli, amely a külső csatornaberuházás egy ingatlanra/ érdekeltségi egységre eső részét jelenti.