Víziközmű Társulat - Hírek

A Kunszentmiklósi szennyvízprogram („KEOP-1.2.0/09-11-2011-0010 projekt”)

Aktuális hírek: a 2009-ben és 2010-ben Fundamenta-Lakáskassza szerződést kötött és rendben fizető lakosok lakás-előtakarékossági szerződéseinek kiutalását május hónaptól megkezte a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.

Az Ő hozzájárulásuk a korábbiaknak megfelelően 135.000.- Ft maradt.

Akiknek a befizetése hiányos volt és ezt nem pótolta, vagy nem kötött a hiányzó rész megfizetésére megállapodást, azoknak a szerződéseit év közepén a Küldöttgyűlés döntése értelmében felmondja a Társulat és visszakéri az addig befizetett összeget a kamatokkal együtt. Itt sajnos állami támogatást a hiányos befizetésekre nem tud elszámolni az LTP.

Nekik a hozzájárulás most már 225.000.- Ft-ra emelkedett.

2015. június végétől fogjuk felkérni tértivevényes levélben a fent említett érintett tagokat fáradjanak majd be a Vízikömű Társulat Ügyfélszolgálati Irodájába személyes egyeztetésre. Az elszámolást követően tudjuk kiadni az igazolást a hozzájárulás hiánytalan megfizetéséről.

Azon tagok esetében, akik korábban OTP LTP szerződést kötöttek és még mindig hiányzik a kiutaláson felül a hozzájárulás befizetéséből, azoknak az összeg nagyságától függően a Küldöttgyűlés döntésének megfelelően kell majd a

hozzájárulást megfizetni.

Nagy összegű hiányzó rész esetében nekik is 225.000.- Ft-ot kell fizetni.

Szeretnénk kérni mindenkit, azokat is akik 2012-től új szerződést kötöttek és elmaradásuk van, azt mielőbb pótolni szíveskedjenek, mert a beruházás befejezését követően már a Társulatnak nem lesz lehetősége a kedvezményes részletfizetési lehetőséget biztosítani. A hozzájárulást akár kötött szerződést részletfizetésre akár nem, már egyösszegben fogja kérni a Társulat 30 napos befizetési határidővel.

További türelmi időt nem tud adni, hiszen jó pár törekvés volt a kedvezmények biztosítására!

A nyár folyamán minden hátrálékos befizetőnek és olyan tagnak ki fogjuk küldeni a felszólítást aki nem fizet.

Kérjük saját érdekükben gondolják át a befizetés és rendezés lehetőségét és mielőbb keressék fel Ügyfélszolgálati Irodánkat, hogy megfelelő információt kaphassanak.

Pár szóban a házi szennyvízcsatornák kivitelezéséről és a rákötés időpontjáról és annak módjáról:

A telek határon belül a házi szennyvízcsatorna kiépítése már a telek vagy ingatlan tulajdonos feladata, felelőssége és költsége.

Az ingatlan tulajdonosa a házi szennyvízcsatorna teljes kivitelezését a Kunszentmiklósi Víziközmű-Társulat által minősített vállalkozóval végezteti el, vagy saját kivitelezésben valósíthatja meg oly módon, hogy azt majd későbbiekben az üzemeltető átvegye.

Ha az ingatlan tulajdonosa a házi szennyvízcsatorna létesítést saját maga, a kivitelezési jogosultság birtokában végzi el teljes egészében.  Ezt a szándékát egy bejelentő lap kitöltésével jelezheti.

Bejelentőnek a bejelentő lapot 2 példányban kell mellékleteivel együtt legalább 10 nappal a belső kiépítés megkezdése előtt benyújtania a Társulat részére.

A házi szennyvízcsatorna kivitelezéséből adódó esetleges károkért az ingatlan tulajdonosa felel.

Mégegyszer azon helyi vállalkozók névsora és elérhetősége, akiket a Víziközmű-Társulat ajánl a belső csatorna kiépítéshez.

Mivel az alábbi vállalkozók ezen munka elvégzéséhez rendelkeznek a megfelelő szakképesítéssel és engedéllyel így nyugodt szívvel választható bármelyikük :

 

Ludányi András

20/5819840

Kecskés Antal

30/2192030

Asztalos János

30/9431367

Szabó Attila

20/4947329

Ájpli Tibor

70/2011677

Nánási Zoltán    

20/9280866

Rákötni azonban kizárólag csak a beruházás befejezését követően szabad, amikor már a csatornahálózat zárt rendszerű lesz és az elkészült tisztító fogadni tudja a tisztítandó szennyvizet!

Erről írásban előzetesen a Társulat minden tulajdonost értesíteni fog.

Az üzemeltető a rákötés átvételekor nem kér külön tervrajzot, valamint az árok is betemethető.

Az átvételkor jegyzőkönyvet vesznek majd fel a tulajdonossal egyetértésben, majd leolvasásra kerül a vízóra és megkötik a szennyvíz szolgátatásra szóló szerződést.

A csatorna díjról még információt adni nem tudunk, hiszen nem készült el a beruházás és még szerződést sem kötött az

Önkormányzat a leendő üzemeltetővel. Ezekről időben fog információval szolgálni az Önkormányzat.

A Víziközmű Társulat továbbiakban is fogadja a lakossági bejelentéseket. Ezeket a kivitelező felé továbbítja és általában 2-3 munkanapon belül a kivitelezők meg is oldják a gondot és a helyreállítást.

Információ

Csatornabekötések egyeztetése


Kérjük az érintett lakosságot, kísérjék figyelemmel a csatornabekötések helyéről a tájékoztatókat! Az értesítés után egyeztessenek a kivitelezők szakembereivel:

 

PENTA Általános Építőipari Kft.

Hegyi Márton

 

SZABADICS Közmű - és Mélyépítő Zrt.

Baracskai Tamás

 

 

KVT Információ

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kivitelező az ingatlantulajdonosoktól a telekre történő bekötésért pénzt nem kérhet! 

Ezek költségek a kivitelezőt terheli!

Az ingatlantulajdonosokat a Társulat felé érdekeltségi hozzájárulás megfizetése terheli, amely a külső csatornaberuházás egy ingatlanra/ érdekeltségi egységre eső részét jelenti.