Víziközmű Társulat - Hírek

A Kunszentmiklósi szennyvízprogram („KEOP-1.2.0/09-11-2011-0010 projekt”)

Aktuális hírek: Szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy a szennyvízberuházás jó ütemben halad és a támogatási szerződésben meghatározott időre el is készül.

Jelenleg a csatornahálózat közel 80%-ban készen van, az új szennyvíztisztító telep már lassan átadásra kész.

Éppen ezért nagyon fontos beszélnünk a házi – telek határon belüli – csatorna szakasz megépítéséről és majdani rákötésről és annak szolgáltató részéről is történő átvételéről.

Igaz már többször is esett erről szó.

A kunszentmiklósi csatornaberuházási program keretében a közterületi gerinchálózattal egyidejűleg megépítésre kerül a telekhatáron belülre, maximum egy méterre elhelyezendő tisztító akna.

A BÁCSVÍZ Zrt. eddig az aknáig veszi át a közterületi csatornákat üzemeltetésre, az ezen belül eső, telekhatáron belüli csatornák a tulajdonos tulajdonában és üzemeltetésében maradnak.

Ennek a tisztító aknának a fedmélysége maximum 1,2 m lesz.

Így a belső hálózatnak is legfeljebb ilyen mélysége lehet.

Gravitációsan csak a tisztító aknafedlap szintje feletti padlószintű helyiségekben keletkező szennyvizek vezethetők a telekhatáron belül megépített tisztítóaknába.

A tisztító akna fedlap szintje alatti padlószintű helyiségekben keletkező szennyvíz elvezetése esetén a szolgáltató által elfogadott egyetlen műszaki megoldás, házi átemelő beépítése szükséges.

Az esetleges szennyvízelöntésekből származó károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben a fogyasztó a fent említett műszaki megoldást nem alkalmazza.

Szennyvízcsatornába csapadékvizet és bármilyen káros szennyező anyagot bevezetni tilos!

A telekhatáron belüli csatornahálózat kiépítését akkor érdemes elvégezni, ha az utcai csatorna kivitelezése már befejeződött, a telekhatáron elhelyezésre került a tisztító akna.

A belső hálózat készítésekor a csatornákat még ne kössék össze a telekhatári tisztító idommal és a szennyvízgyűjtőt, ülepítőt/derítőt még ne iktassák ki!

Hiszen amíg nincs készen teljesen a rendszer és nem helyezik üzembe a szennyvíztisztító telepet, addig nincs ami fogadja a szennyvizet. Az csak az utcán lévő gerinchálózatban pangana.

A rákötést csak akkor szabad elvégezni ha a közterületi csatorna üzembe helyezése megtörtént és a felhasználó a csatornaszolgáltatási szerződést is megkötötte a BÁCSVÍZ Zrt.-vel, és azt a szolgáltató átvette.

Arról, hogy mikortól lehet majd rákötni külön minden ingatlantulajdonost értesíteni fogunk. Az értesítéssel egyidejüleg ki fogunk küldeni egy nyilatkozatot, melyet a Víziközmű Társulathoz vissza kell juttatni. Ebben kell majd jelezni a csatornaszolgáltatásra történő rákötés valamint a szolgáltatási szerződés megkötési igényét minden ingatlan tulajdonosnak.

Az üzemeltető a vízórák leolvasásakor azt is ellenőrizni fogja, hogy az ingatlan tulajdonos ezen igény és a szolgáltatási szerződés nélkül nincs-e rákötve a csatornára.

Az illegális csatornára történő rákötés büntetést von maga után!

A telekhatáron belüli hálózat kiépítésének módjáról már többször tettünk említést.

Ezt a tulajdonos elvégezheti maga házi kivitelezésben, amennyiben szakértelemmel rendelkezik ehhez.

Vagy megbíz egy erre megfelelő kivitelező szakembert.

Mégegyszer azon helyi vállalkozók névsora és elérhetősége, akiket a Víziközmű-Társulat ajánl a belső csatorna kiépítéshez.

Ők benyújtották azokat a szükséges iratokat amelyek igazolják, hogy ehhez megfelelő szakértelemmel és végzettséggel rendelkeznek. Ez alapján javasolja a Társulat őket:

 

Ludányi András

20/5819840

Kecskés Antal

30/2192030

Asztalos János

30/9431367

Szabó Attila

20/4947329

Ájpli Tibor

70/2011677

Nánási Zoltán   

20/9280866

Tudomásunkra jutott, hogy városunkban olyan ismeretlen nem helyi emberek keresik meg az ingatlan tulajdonosokat a belső munkák elvégzésre, akiket nem tudunk leinformálni. Valamint felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a rákötés elvégzésekor már lehet nem is tudják majd elérni vagy fellelni. Esetleg nem szakszerű a kivitelezés. Akkor az üzemeltető ezt fogja tudni átvenni és ezért felelősséget sem vállal.

Éppen ezért kérjük fontolják meg kit kérnek fel a belső csatorna kiépítésére.

Pár szóban még a hozzájárulásról:

A beruházás befejezéséig van még lehetőség a hozzájárulás kedvezményes részletekben történő megfizetésére, illetve a szerződés megkötésére.

Aki még nem fizetett semmilyen formában, vagy a hozzájárulását csak részben fizette meg és a befizetést abbahagyta azt kérjük rövid időn belül keresse fel Ügyfélszolgálati irodánkat ennek rendezése ügyében!

A beruházás befejezését követően már csak az egyösszegű 225.000.- Ft befizetésére lesz lehetőség.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a csatornára csak az köthet rá, aki megfizette a hozzájárulást, vagy most fizeti részletekben.

A BÁCSVÍZ Zrt. a szolgáltatási szerződés megkötésekor illetve a rákötés átvételét megelőzően kérni fogja az igazolást a Víziközmű Társulat részéről a hozzájárulás megfizetésének igazolásáról.

Ezért kérjük gondolják át döntésüket!

Információ

Csatornabekötések egyeztetése


Kérjük az érintett lakosságot, kísérjék figyelemmel a csatornabekötések helyéről a tájékoztatókat! Az értesítés után egyeztessenek a kivitelezők szakembereivel:

 

PENTA Általános Építőipari Kft.

Hegyi Márton

 

SZABADICS Közmű - és Mélyépítő Zrt.

Baracskai Tamás

 

 

KVT Információ

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kivitelező az ingatlantulajdonosoktól a telekre történő bekötésért pénzt nem kérhet! 

Ezek költségek a kivitelezőt terheli!

Az ingatlantulajdonosokat a Társulat felé érdekeltségi hozzájárulás megfizetése terheli, amely a külső csatornaberuházás egy ingatlanra/ érdekeltségi egységre eső részét jelenti.