Lesi Árpád polgármestert kérdeztük

Megkérdeztük Lesi Árpád polgármestert, egyben a Kunszentmiklósi Víziközmű-társulat Intézőbizottságának Elnökét hogyan látja, értékeli a 2011. december óta eltelt időszakot?

Turóczi Judit kérdéseire válaszolva: Polgármester Úr, 2011. december hónapban a társulat nagy személyi cserék mellett az Ön vezetésével új irányt véve folytatta tovább a munkáját. Hogyan értékelné ezt az elmúlt időszakot pár mondatban?

Lesi Árpád polgármester és Intézőbizottság Elnöke: Nagyon nehéz időszakban és a beruházás megkezdése előtt vettük át a társulat vezetését azzal, hogy a beruházás elindítására szerettük volna helyreállítani a lakosság bizalmát mind a beruházás, mind a társulat iránt.

Szakértő és új könyvelő megbízása mellett kezdtük meg újra a társulat alakulásától kezdődően a tagok befizetéseinek egyeztetését és a könyvelés áttekintését.

Behívtuk az érintett és valamilyen formában a Víiziközmű-társulattal szerződést kötött tagokat egyeztetésre. Így mindenkinek, akinek kifogása volt, a nála lévő bizonylatok alapján a befizetései helyesbítésre kerültek.

Senkinek a befizetése nem csorbult és nem tűnt el! Az Önkormányzat több mint 12 Millió forint támogatást nyújtott a Társulat részére, amiből rendbe tudta tenni, illetve pótolni tudta a lakosság hiányzó befizetéseit és akinek OTP lakás-előtakarékossági szerződése vagy Fundamenta szerződése volt, be is tudta utalni a lakosság által társulathoz teljesített összegben.

Mindkét lakástakarékpénztárnál így az állami támogatásokkal együtt – ugyan egy kis időbeli késéssel – de megképződtek a hozzájáruláshoz szükséges összegek, ott ahol a lakos megfelelően fizetett.

Az OTP Bank Zrt. már korábban kiutalta az összegeket, a Fundamenta-Lakáskassa Zrt. pedig idén, 2015-től folyamatosan utalja ki a hozzájárulásokat.

Május végén megtörtént a 2014. Évi mérleg és beszámoló elfogadása.

Örömmel mondhatom, hogy a Víziközmű-társulat tavaly pozitív egyenleggel zárt.

Folyamatosan tudtuk és tudjuk biztosítani a szükséges önerőt a kivitelezői számlák kifizetéséhez. Negyedévente az Ellenörző Bizottság a Társulatnál szigorú ellenőrzést tartott, eddig mindent rendben találtak. Annál is inkább, mert 2013. Január 1-től a tagok befizetéseit kizárólag a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlára fogadjuk Küldöttgyűlési döntés alapján.

Turóczi Judit: Beszámolójában említette, hogy nehéz időszakot követően vették át a társulat munkáját. Sokan kíváncsiak arra, hogy milyen intézkedés történt az előzőekben kiderült befizetések hiányának ügyében?

Lesi Árpád: Ezzel kapcsolatban annyit tudok csak elmondani tájékoztatásként, hogy a Kiskőrösi Rendőrkapitányság a nyomozás lezárását követően vádemelés javaslatával átadta az ügyet. Jelenleg a Kunszentmiklósi Járásbíróságon folyik az ügy kivizsgálása. Néhány tárgyalás már lezajlott, azonban még döntés nem született. Ha lesz érdemleges ítélet, arról a tisztelt kunszentmiklósi lakosságot tájékoztatni fogjuk.

Turóczi Judit: 2014. február 18.-án indult meg a beruházás fizikai megvalósítása. Sokan kíváncsiak arra, hogy városukban miért tart ebben a fázisban a kivitelezés, míg a környezetükben lévő más települések, akik hasonlóan ebben a pályázati renszerben vesznek részt már be is fejezték a beruházást?

Lesi Árpád: A pályázati rendszer kétfordulós volt. Az első szakaszban a megvalósítás előkészítése, tervezés stb. készült el és a projekt koncepciója. A kiírás szerinti feltételeket és ahhoz szükséges dokumentációkat gondosan elő kellett készíteni. Ennek elkészítése és benyújátsa nem egy időben történt a különböző városokat – úgymint Szabadszállás, vagy Lajosmizse

de sorolhatnánk a többieket is megyénkben -  tekintve. Így a pályázati anyagokat sem egy időben bírálták el és nem egy időben írtuk alá az elnyert támogatásról a szerződéseket sem.

Nem egy időpontban indultak és fejeződnek be a beruházások a településeken, ahol KEOP támogatást nyertek szennyvízberuházásra. Kunszentmiklós a támogatást később nyerte el, így későbbi a befejezés időpontja is. A befejezés várható időpontja a támogatási szerződés szerint: 2015. Év vége.

Turóczi Judit: Néha előfordulnak nehézségek a kivitelezés folyamán. Nem kedvezett az időjárás sem múlt évben sem az idén. Hogyan befolyásolja ez a beruházást?

Lesi Árpád: A csatornahálózat kivitelezés megvalósítását két cég konzorciuma nyerte el. A csatornahálózat építést a SZABADICS Közmű - és Mélyépítő Zrt. valamint a Penta Általános Építőipari Kft., a Tisztítómű építését pedig az OMS Környezetvédelmi Kft végzi.

Természetesen itt is mint mindenütt az országban a cégek a munka méreténél fogva alvállakozókkal is dolgoznak. A kivitelezést nagyban nehezíti és nehezítette eddig is a magas talajvíz. Emiatt mélyvákumos szivattyúzási technológiát kell alkalmazniuk. Hiszen amikor 2-3 méter mélyen kellene letenni a vezetékeket, sok helyen már fél vagy 1 méteren áll a talajvíz.

Tudom sok helyen vannak problémák, de sajnos egy családiház építése sem zökkenő mentes, igaz ott kisebb méretű az építés.

Mindenki türelmetlen és azt szeretné, hogy azonnal legyen készen minden és álljon helyre a régi rend, legyenek rendezett utak.

Turóczi Judit: Aprópó az utak. Tudjuk a beruházás az utak felbontásával jár. Mit tartalmaz ezzel kapcsolatban a pályázat? Hiszen sokan azt gondolják a beruházás után mindenütt új utak lesznek.

Lesi Árpád: A pályázat nem tartalmazza az utak teljesen új burkolattal történő megépítését. Ezt soha nem is mondta senki.

A pályázat - ott ahol szükséges az út felbontása – sávos

helyreállítást ír elő ez valósítható meg. Ezeket a helyreállításokat már több helyen elkezdték a városban, vagy el is végezték, ahol a csatorna kivitelezése ezt már lehetővé tette és a földréteg tömörödése megfelelő volt.

Sehol ne tessék azt várni, hogy a szennvízpályázati pénzből teljesen új utakat tudunk építeni. Ezt az UNIO-s pályázat egyik városnak és településnek sem engedi, ezt a kiírás nem tartalmazta.

Azonban forrásainkból ahogyan lehetőség nyílik rá folyamatosan meg fogunk építeni 1-2 utat. Egyszerre minden utca aszfaltozására az önkormányzat egész évi költségvetése is kevés lenne. Természetesen megértjük, hogy mindenki azt szerené, hogy a saját utcájában legyen szilárd burkolatú út.

Az Önkormányzat a Víziközmű-tárulattal közösen az elkövetkezőkben arra törekszik, hogy kis lépésekben, de 2-3 utcát aszfaltos burkolattal lát el.

Azonban a lakosság megértését és türelmét kérjük, hiszen nem könnyű a döntés, hogy éppen melyik utca legyen az elsők között. Sokszor pedig az anyagi dolgok befolyásolják a sorrendet.

Múlt évben kezdtük el az Orgona, Hajnal és Szippankó utcák megépítését, de sajnos a magas talajvíz a csatornaépítést hátráltatta. Emiatt ezt csak idén nyáron tudjuk befejezni.

Terveink között szerepel, ahogy a büdszé engedi újabb egy-két utca kaphat aszfaltos burkolatot.

Turóczi Judit: Polgármester Úr mivel zárná kis beszélgetésünket?

Lesi Árpád: Zárszóként szeretném megköszönni Kunszentmiklós lakosságának eddigi türelmét és támogatását a szennyvízberuházást illetően. Még egy kis kitartást kérek. 2015. Év végére befejeződik a beruházás. Ezt követően már csak szépülni tud városunk. Kérem együttműködésüket a továbbiakban is. Köszönöm az interjú lehetőségét.

Információ

Csatornabekötések egyeztetése


Kérjük az érintett lakosságot, kísérjék figyelemmel a csatornabekötések helyéről a tájékoztatókat! Az értesítés után egyeztessenek a kivitelezők szakembereivel:

 

PENTA Általános Építőipari Kft.

Hegyi Márton

 

SZABADICS Közmű - és Mélyépítő Zrt.

Baracskai Tamás

 

 

KVT Információ

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kivitelező az ingatlantulajdonosoktól a telekre történő bekötésért pénzt nem kérhet! 

Ezek költségek a kivitelezőt terheli!

Az ingatlantulajdonosokat a Társulat felé érdekeltségi hozzájárulás megfizetése terheli, amely a külső csatornaberuházás egy ingatlanra/ érdekeltségi egységre eső részét jelenti.