Víziközmű Társulat - Hírek

VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT HÍREI, AKTUALITÁSOK

2015. október hó

Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat bővítés Kunszentmiklóson „KEOP-1.2.0/09-11-2011-0010”

MEGKEZDŐDHETNEK A LAKOSSÁGI CSATORNA  RÁKÖTÉSEK 2015. NOVEMBERTŐL

a Tasskertesi városzrész valamint a Sétáló utca  ingatlanjai kivételével

Aktuális hírek: Az Önkormányzat, mint beruházó október 7.-én a próbaüzemet követően átvette a kivitelezőtől a szennyvíztiztító telep fejlesztési munkáit és ettől a naptól a kijelölt üzemeltető már a korszerűsített létesítmény segítségével tisztítja az összegyűjtött szennyvízet. Az eddigi mérési eredmények megfelelnek a szakemberek várakozásának, a telep még csökkentett üzemmódban is képes tartani a határértékeket.

Kunszentmiklóson már az utolsó métereken dolgoznak a kivitelezők. Év végére mindenütt lezárul az építés.

Addig megépül az utolsó átemelő is, amely a Tasskertesi városrészből továbbítja majd a szennyvízet a csatornahálózaton keresztül a tisztítóba. Valamint megépül a csatorna a Sétáló utcában is. Ezért nincs még itt az ideje, hogy ezen ingatlanok tulajdonosai ráköthessenek a csatornahálózatra.

Őket külön fogjuk értesíteni a rákötés megkezdésének időpontjáról.

Folyamatosan elkezdődtek az úthelyreállítások és a hibák kijavításai is, melyhez kérjük szíves türelmüket.

A következő hetekben javasoljuk előkészíteni a házi bekötéseket. A beruházás során minden ingatlanon elhelyeztek (a telekhatáron belül 1 méterre) egy tisztítóidommal ellátott csonkot. Az épületből kijövő csatorna majd e csonkon keresztül csatlakozhat a rendszerre.

Akinél esetleg nem történt meg a házibekötő vezeték kiépítése valamilyen oknál fogva az sürgősen jelezze a Víziközmű Társulatnál.

Mostani hírlevelünk mellett kézbesítjük az üzemeltető BÁCSVÍZ Zrt. tájékoztatóját a házi-szennyvízcsatorna kiépítéssel kapcsolatos valamint a rákötési szolgáltatói szerződés megkötéséhez szükséges bejelentő nyilatkozat 2 példányát.

Az ingatlanon kialakított csatornabekötést be kell jelenteni a Társulatnál és a mellékelt törzshálózatra történő rákötési igényről szóló Nyilatkozatot két példényban szíveskedjen kitölteni és a Víziközmű Társulat Ügyfélszolgálati Irodájánál személyesen leadni.

Csak az ingatlantulajdonos köthet rá a hálózatra és köthet szerződést az üzemeltetővel, akinek nincs tartozása a Társulat felé, a hozzájárulást már maradéktalanul megfizette, vagy szerződést kötött és a részleteket pontosan fizetik. Erről a Kunszentmiklósi Víziközmű Társulat igazolást állít ki. A BÁCSVÍZ Zrt. a szolgáltatási szerződés megkötésekor illetve a rákötés átvételét megelőzően kérni fogja Önöktől, mutassák be a névre szóló igazolást, melyet a Társulat adott ki.

Talajterhelési díjat kell fizetnie annak az ingatlantulajdonosnak, aki nem köt rá a rendszerre.

A bejelentés és engedély nélkül rákötött ingatlanok esetében szintén meg kell fizetni a talajterhelési díjat. Valamint az üzemeltető kötbért is kiterhelhet.

Kérjük, kezdje meg Ön is a házi bekötés megépítését. Bővebb információval a Kunszentmiklósi Víziközmű Társulat Ügyfélszolgálati irodájában szolgálnak.

Aki még nem fizetett semmilyen formában, vagy a hozzájárulását csak részben fizette meg és a befizetést abbahagyta azt kérjük sürgősen keresse fel Ügyfélszolgálati irodánkat ennek rendezése ügyében!

A hozzájárulás megfizetése feltétele a rákötésnek.

Mégegyszer azon helyi vállalkozók névsora és elérhetősége, akiket a Víziközmű-Társulat ajánl a belső csatorna kiépítéshez.

Ők benyújtották azokat a szükséges iratokat amelyek iagzolják, hogy ehhez megfelelő szakértelemmel és végzettséggel rendelkeznek. Ez alapján javasolja a Társulat őket:

Ludányi András

20/5819840

Kecskés Antal

30/2192030

Asztalos János

30/9431367

Szabó Attila

20/4947329

Ájpli Tibor

70/2011677

Nánási Zoltán   

20/9280866

A Víziközmű Társulat továbbiakban is fogadja a lakossági bejelentéseket. Ezeket a kivitelező felé továbbítja és általában 2-3 munkanapon belül a kivitelezők meg is oldják a gondot és a helyreállítást.

 

 

Információ

Csatornabekötések egyeztetése


Kérjük az érintett lakosságot, kísérjék figyelemmel a csatornabekötések helyéről a tájékoztatókat! Az értesítés után egyeztessenek a kivitelezők szakembereivel:

 

PENTA Általános Építőipari Kft.

Hegyi Márton

 

SZABADICS Közmű - és Mélyépítő Zrt.

Baracskai Tamás

 

 

KVT Információ

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kivitelező az ingatlantulajdonosoktól a telekre történő bekötésért pénzt nem kérhet! 

Ezek költségek a kivitelezőt terheli!

Az ingatlantulajdonosokat a Társulat felé érdekeltségi hozzájárulás megfizetése terheli, amely a külső csatornaberuházás egy ingatlanra/ érdekeltségi egységre eső részét jelenti.