Tájékoztató a házi-szennyvízcsatorna kiépítéssel kapcsolatban

Tisztelt Ügyfelünk!

A háztartásban keletkező szennyvizet a telekhatártól 1 méterre elhelyezett tisztítóidomon keresztül lehet elvezetni a KEOP beruházás keretében közterületen megépített szennyvízcsatornába, az úgynevezett házi-szennyvízcsatorna kiépítésével.

A házi-szennyvízcsatorna kiépítését az ingatlan tulajdonosa is elvégezheti, vagy szakember megbízásával kiviteleztetheti. A kiépítéssel egyidejűleg a régi, szikkasztó vagy derítő aknát meg kell kerülni, vagy átmenő csővezetékkel át kell hidalni, vagyis az a továbbiakban eredeti céljára nem használható.

A BÁCSVÍZ Zrt. a szennyvíz bekötővezetéket a tisztítóidomig veszi át üzemeltetésre.

A házi-szennyvízcsatorna az ingatlan része; így a tisztítóidom és az épület(ek) közötti csatornaszakasz kezelése, karbantartása, tisztítása, felújítása, az esetleges meghibásodás elhárítása az ingatlan tulajdonos feladata.

A házi-szennyvízcsatorna építése során figyelembe kell venni, hogy:

  • a telekhatáron kialakítandó tisztítóidom maximális fenékmélysége 1,2 m lehet, ha ennek egyéb műszaki akadálya nincs (pl. közműkeresztezések miatt);
    • ha a tisztítóidom fenékszintje mélyebbre kerül, mint 1,2 m, akkor a házi szennyvízcsatorna helyszínrajzát a tervdokumentációhoz mellékelni kell;
  • gravitációsan csak terepszint feletti helyiségekben keletkező szennyvizek vezethetők a telekhatári tisztító aknába;
  • terepszint alatti létesítményekben, helyiségekben keletkező szennyvíz elvezetése esetén a szolgáltató által elfogadott műszaki megoldás (házi átemelő) alkalmazása szükséges, mellyel kapcsolatban, a terv jóváhagyásával egyidejűleg, a szolgáltató tájékoztatást ad. Az esetleges szennyvíz elöntésekből származó károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben a felhasználó a fent említett műszaki megoldást nem alkalmazza;
  • szennyvízcsatornába csapadékvizet, csapadékcsatornába szennyvizet bevezetni tilos.

Kiépült házi csatorna átvétele, szerződéskötés:

1) Kérjük, hogy az ingatlan tulajdonosa a mellékelt Nyilatkozat (KLIKK) mindkét példányát töltse ki, majd az egyik példányt aláírva adja le a Kunszentmiklósi Városháza portaszolgálatán, a másik példányt (átvetetve) őrizze meg. Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, akkor tulajdoni lap és a tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatának benyújtása szükséges.

2) A kitöltött Nyilatkozat alapján 2015. decemberben ellenőrzést végzünk, mellyel egy időben Ön kézhez kapja a közszolgáltatási szerződést

Vízszolgáltatással nem rendelkező (csak saját kutas) Ügyfeleinket kérjük, hogy személyesen keressék fel ügyfélszolgálatunkat további ügyintézés céljából.  

Vállalkozások ügyvezetőit vagy megbízottjait szintén kérjük, személyesen keressék fel ügyfélszolgálatunkat, mivel nem lakossági felhasználóként víziközmű-fejlesztési hozzájárulási kötelezettsége keletkezik a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezése alapján.

Amennyiben bármilyen kérdése felmerül, kérjük, keressen bennünket az alábbi elérhetőségeinken:

Elérhetőségek:

Információk: 0640/40-30-20

Email: info@bacsviz.hu

Ügyfélszolgálati iroda: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13.

Nyitva tartás: Hétfő: 8:00-20:00, Kedd, Szerda, Péntek: 8:00-14:00, Csütörtök: 8:00-15:00

Ügyfélszolgálati fiókiroda: 6090 Kunszentmiklós, Bibó K. u. 5.

Nyitva tartás: Hétfő: 8:00-18:00, Kedd: 8:00-12:00, Csütörtök: 8:00-15:00, Szerda és Péntek: Zárva

Egyéb tudnivalók

A szennyvízcsatorna szolgáltatás igénybevételére a Szolgáltató és a Felhasználó írásbeli szerződést köt. A szolgáltatás szerződés nélküli igénybe vétele esetén a Szolgáltató az Üzletszabályzatban foglaltak szerinti kötbér kiszámlázására jogosult, melynek mértéke illegális közműhasználat esetén 50 000 Ft/esemény.

Illegális szennyvízcsatorna használatnak minősül minden olyan eset, amikor a felhasználó:

a.) az ingatlanon keletkezett szennyvizet, csapadék-, talaj- vagy rétegvizet, technológiai szennyvizet, egyéb vízbeszerzési forrásból származó vizet mérés és bejelentés nélkül vezeti a szennyvíz-törzshálózatba;

b.) a csapadékvíz-csatornába szennyvizet vezet;

c.) a szennyvíz-törzshálózatba a hatályos jogszabály által meg nem engedett minőségű szennyvizet juttat;

d.) szennyvízmennyiség-mérővel rendelkezik, de a mérő megkerülésével vagy kiiktatásával, vagy a mérés befolyásolásával vezet szennyvizet a szennyvíz-törzshálózatba; (a szennyvízmennyiség-mérés befolyásolását valószínűsíti, ha a mérőn az illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából felszerelt zár /plomba/ sérült)

e.) káros anyagot vezet be a szennyvíz-törzshálózatba;

f.) ingatlanáról a szennyvíz-törzshálózatba jogellenesen alkalmaz szivattyús átemelést.

Információ

Csatornabekötések egyeztetése


Kérjük az érintett lakosságot, kísérjék figyelemmel a csatornabekötések helyéről a tájékoztatókat! Az értesítés után egyeztessenek a kivitelezők szakembereivel:

 

PENTA Általános Építőipari Kft.

Hegyi Márton

 

SZABADICS Közmű - és Mélyépítő Zrt.

Baracskai Tamás

 

 

KVT Információ

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kivitelező az ingatlantulajdonosoktól a telekre történő bekötésért pénzt nem kérhet! 

Ezek költségek a kivitelezőt terheli!

Az ingatlantulajdonosokat a Társulat felé érdekeltségi hozzájárulás megfizetése terheli, amely a külső csatornaberuházás egy ingatlanra/ érdekeltségi egységre eső részét jelenti.