Befejeződött a pályázat fizikai megvalósítása

A településen 2013. január folyamán került átadásra a munkaterület a kivitelező részére, az SZP KUNSZENTMIKLÓS KONZORCIUMNAK, melynek tagjai a SZABADICS ZRT. és a PENTA KFT. volt. A szennyvíztisztító telep kivitelezését az OMS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT. végezte. A beruházás 2.675.596.000 forint teljes költségéhez Kunszentmiklós Város Önkormányzata a projekt megvalósítására 2.196.802.017. forint vissza nem térítendő EU-támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program keretéből. A  kivitelezési munkák során 2 945 ingatlan bekötés készült el,  3 904 méter nyomóvezetéket fektettek le, 44 262 méter gravitációs gerincvezetéket és 10 hálózati átemelőt építettek, illetve egyet újítottak fel. A szennyvíz tisztítómű jelentős mértékben kibővült és megújult, napi 850 köbméter szennyvíztisztító kapacitással.

A szennyvíztisztító telep próbaüzeme sikeresen befejeződött. A telep biztosítani tudja a Hatóság által az elfolyó, tisztított szennyvízre előírt minőségi paramétereket. A próbaüzemmel párhuzamosan elkészült az új belső úthálózat, továbbá befejeződtek a tereprendezési, parkosítási munkák is. A tisztító telepnek nem csak a kapacitása lett nagyobb, hanem az energia hatékonysága, és a legkorszerűbb biológiai eljárásnak köszönhetően a tisztítás hatásfoka is. A szennyvízelvezető rendszer kivitelezése kapcsán a jelentkező talajvíz okozta problémák ellenére a gravitációs és a vákuumos rendszer gerinc és bekötővezetékeinek építése, nyomóvezetékek fektetése, valamint az átemelők építése gyakorlatilag befejeződött. Mind a 14 darab közterületi átemelő, valamint a telepen található tisztított szennyvíz átemelő szerkezetépítése, gépészeti és elektromos szerelése is befejeződött.

A projekt műszaki átadás-átvételi eljárása sikeresen zárult le. Mind a szennyvíztisztító telep, mind pedig a szennyvízelvezető rendszer a terveknek megfelelően valósult meg. Az önkormányzat az EU és a Magyar állam által nyújtott támogatás mellett saját erőből is jelentős pénzt fordított arra, hogy a lakosság - a beruházás miatt tapasztalt – kellemetlenségeit kompenzálja. A környezetterhelési díjakról szóló törvény értelmében „az a szennyvízkibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá 1800 Ft/m3 talajterhelési díjat köteles fizetni.” A fejlesztés eredményeként a háztartások szennyvize a szennyvíztisztító telepre jut, így megfelelő tisztítást követően kerülhet vissza a természetbe. A beruházás jelentős előrelépést jelent a település életében, hiszen javuló életminőséget és tisztább környezetet eredményez.

Információ

Csatornabekötések egyeztetése


Kérjük az érintett lakosságot, kísérjék figyelemmel a csatornabekötések helyéről a tájékoztatókat! Az értesítés után egyeztessenek a kivitelezők szakembereivel:

 

PENTA Általános Építőipari Kft.

Hegyi Márton

 

SZABADICS Közmű - és Mélyépítő Zrt.

Baracskai Tamás

 

 

KVT Információ

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kivitelező az ingatlantulajdonosoktól a telekre történő bekötésért pénzt nem kérhet! 

Ezek költségek a kivitelezőt terheli!

Az ingatlantulajdonosokat a Társulat felé érdekeltségi hozzájárulás megfizetése terheli, amely a külső csatornaberuházás egy ingatlanra/ érdekeltségi egységre eső részét jelenti.