Kunszentmiklós Város Önkormányzata már egy évtizede szeretné megvalósítani a város szennyvízközmű beruházását. Tervezi a város teljes csatornázását és egy korszerű, bővített szennyvíztelep megépítését. Kunszentmiklós városában a jelenleg üzemelő szennyvíztisztító telep kapacitása kicsi a teljes város szennyvízének kezeléséhez, ezért ennek korszerűsítése és bővítése szükséges. Az eddig megépült és üzemelő szennyvízcsatorna hálózat jelenleg mindössze a város 17 %-át fedi le. A megvalósulás után amely közel 3000 bekötést jelent- a város közel 100 %-a csatornával ellátott lesz. A szennyvízközmű beruházás nagyságrendje miatt melynek beruházási költsége meghaladja a bruttó 2,5 milliárd forintot, külső források szükségesek. Ennek érdekében több lépést tettünk. Elkészült az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány (EMT) is, a pályázati anyag egyik benyújtandó alapdokumentumaként.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 2007. szeptemberében indult az első környezetvédelmi pályázati csomag, amely tíz pályázati kiírás keretében összesen 344,66 milliárd forint támogatást nyújt a településeknek a szennyvíztisztítás fejlesztéséhez, az ivóvízminőség javítására, az energia hatékonyság növeléséhez stb. A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázati csomag keretének több mint fele, 188 milliárd forintot fordíthatnak a nyertes önkormányzatok településük szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetének fejlesztésére. Alapvető cél: hogy 2015-ig 80%-ra bővüljön Magyarország csatornázottsága. A nyertes pályázatok (projektek) az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. A környezetvédelmi programok ezen belül a szennyvízelvezetésre vonatkozó pályázatok Irányító Hatósága a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a közreműködő szervezet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumok (KvVM) Fejlesztési Igazgatósága. A benyújtott pályázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

A pályázók körét a pályázati kiírás szigorúan szabályozza: az önkormányzatok kedvező elbírálásra érdemes pályázatot csak a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 31/2006. (II. 8.) kormányrendelettel módosított 25/2002. (II. 27.) kormányrendeletben meghatározott önkormányzatok, vagy önkormányzatok társulásai nyújthatnak be. A 2. fordulóban a kiemelt nagy projekteken kívül csak azok pályázhatnak, akik az 1. fordulóban pozitív elbírálást kaptak.

Az első fordulóra a pályázatot 2008. január 7-én nyújtottuk be, melyre a kedvező elbírálásról a döntés 2008. július 28-án született. A támogatási szerződés aláírására 2008. október 14-én került sor. Az előkészítő feladatok megvalósítására és a 2. fordulóra történő felkészülésre összesen nettó 77.031.250,- Ft-ot nyert a város. Ebből az összegből elkészül a város teljes geodéziai felmérése és a nélkülözhetetlen vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező tervek.

A 2. forduló pályázati anyaga a 2009. év második felében került benyújtásra. Az előkészítő szakaszban a megvalósítandó pénzügyi és műszaki feladatok elvégzése mellett fontos az érintett területen lévő ingatlan tulajdonosok magánszemélyek, vállalkozások, intézmények- folyamatos tájékoztatása a pályázattal és beruházással kapcsolatosan, valamint a 2. forduló dokumentációjának benyújtásakor igazolni kellett, hogy a támogatáson felüli önrész rendelkezésre áll. Az elnyerhető támogatás a nettó beruházási költség maximum 85%-a. A pozitív elbírálásra 2012. március 1- én került sor. A támogatási szerződés aláírása 2012. május 14-én megtörtén. A város támogatása 2,2 milliárd forint, a szükséges önerő 400 millió forint, így a teljes beruházás költsége mintegy 2,6 milliárd forint.

 

Tervező:


FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

 

Kivitelező:


Szennyvíztisztító telep: OMS Környezetvédelmi Kft.

 

Csatorna hálózat: SZP Kunszentmiklós Konzorcium 


SZABADICS Közmű - és Mélyépítő Zrt.
PENTA Általános Építőipari Kft.

 

Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok:


VERKER Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Kft.
KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.

 

 

 

Információ

Csatornabekötések egyeztetése


Kérjük az érintett lakosságot, kísérjék figyelemmel a csatornabekötések helyéről a tájékoztatókat! Az értesítés után egyeztessenek a kivitelezők szakembereivel:

 

PENTA Általános Építőipari Kft.

Hegyi Márton

 

SZABADICS Közmű - és Mélyépítő Zrt.

Baracskai Tamás

 

 

KVT Információ

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kivitelező az ingatlantulajdonosoktól a telekre történő bekötésért pénzt nem kérhet! 

Ezek költségek a kivitelezőt terheli!

Az ingatlantulajdonosokat a Társulat felé érdekeltségi hozzájárulás megfizetése terheli, amely a külső csatornaberuházás egy ingatlanra/ érdekeltségi egységre eső részét jelenti.